Aktuality

Nové dotační tituly vyhlášené Jihomoravský krajem

Datum: 2017-02-17 09:02:50 / autor: mirka

Nově vyhlášené i pro fyzické osoby, např.: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev,

Dětský maškarní karneval" v neděli 26.2.2017

Datum: 2017-02-16 09:45:56 / autor: mirka

Zveme všechny děti, rodiče i ostatní občany na "Dětský maškarní karneval", který se koná v neděli 26.2.2017 od 14:00 hod. v Klubu důchodců. Jsou připraveny a hry a soutěže pro děti. Srdečně zveme.

Ptačí chřipka v naší lokalitě

Datum: 2017-02-17 08:52:46 / autor: dana

Ptačí chřipka - připomínáme občanům, že obec je v pásmu dozoru, pro které nadále platí nařízení KVS, tzn. že nadále platí e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy - viz zpráva

Odečet stavu elektroměru - 22.02.2017

Datum: 2017-02-14 14:31:56 / autor: mirka

Společnost E.ON oznamuje, že dne 22.2.2017 od 8.00 hod.do 15.00 hod. bude pracovník společnosti provádět odečty stavu elektroměrů.

Ukliďme Česko

Datum: 2017-02-09 12:51:01 / autor: mirka

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017. Jak to funguje, více odkaz:

Dotace - Dešťová voda

Datum: 2017-02-17 09:10:52 / autor: mirka

Možnosti čerpání dotace pro rodinné a bytové domy na akumulační nádrže pro akumulaci dešťových srážek a její využití jako vody užitkové (zalévání zahrad atd.) nebo splachování toalety. Jedná se o pilotní program Ministerstva Životního prostředí, které tak reaguje na nepříznivý klimatický vývoj a období sucha v několika posledních letech. Více informací o případné podpoře získáte na stránkách Ministerstva pro životní prostředí nebo stránkách Státního fondu pro životní prostředí.

Středisko volného času Ivančice nabízí ....

Datum: 2017-02-03 12:19:53 / autor: mirka

Středisko volného času Ivančice nabízí pobytové a příměstské táborů na rok 2017, které připravuje na léto a souhrn únorových akcí ....

Informace o otevření oboru Zdravotnické lyceum

Datum: 2017-01-31 09:27:51 / autor: mirka

Informace o otevření oboru Zdravotnické lyceum

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - informuje

Datum: 2017-01-30 09:33:58 / autor: mirka

Workshop - Policistou na zkoušku - Znojmo - 22.4.2007

Divadelní představení - Petrovice

Datum: 2017-01-27 09:53:19 / autor: mirka

Petrovičtí ochotníci zvou širokou veřejnost na divadelní představení s názvem CELA PRO DVA. Tato komedie se hraje v pátek 3. února, od 19.00 hodin, v sále kulturního domu v Petrovicích.

Nadační fond Josefa Hycla

Datum: 2017-01-26 12:55:31 / autor: mirka

Nadační fond Josefa Hycla zlepšuje dostupnost lékařské péče pro seniory

Tříkrálová sbírka 2017 -výsledky, poděkování

Datum: 2017-01-25 08:05:49 / autor: mirka

Tříkrálová sbírka 2017 - výsledky za obec Jamolice. Celkem se vykoledovalo 14 982,- Kč. Více .....

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Datum: 2017-01-20 10:38:37 / autor: mirka

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Změna úředních hodin Obecního úřadu v Jamolicích

Datum: 2017-01-20 10:05:24 / autor: mirka

Úřední hodiny Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00, Út 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00, St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00, Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00, Pá 8:00 - 13:00

Místní poplatky 2017

Datum: 2017-01-25 09:07:26 / autor: ilona

Oznamujeme  občanům,  že  se  na  obecním  úřadě  vybírají  poplatky  za  svoz  komunálního  odpadu  a  poplatky  ze...

Informace finanční správy - zasílání údajů

Datum: 2017-01-16 09:48:10 / autor: mirka

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

Ptačí chřipka v naší lokalitě

Datum: 2017-01-16 11:33:56 / autor: dana

Ve městě M. Krumlov a Ivančice byl zaznamenán výskyt ptačí chřipky, virus H5. Objevil se i v malochovech. Podrobné informace najdete na stránkách Státní veterinární správy http://www.svscr.cz/informace-pro-verejnost-k-nakaze-aviarni-influenzy-ptaci-chripky/ a na stránkách Obce Jamolice, na úřední desce OÚ. Žádáme občany, aby dodržovali preventivní opatření, a to především: - držte drůbež v uzavřených objektech, krmivo a vodu podávejte v uzavřeném přístřešku. - zabraňte přístupu volně žijících ptáků, hlodavců a jiných zvířat do chovu (plachty, sítě) - dodržujte osobní hygienu, převlékání, přezouvání, mytí rukou při vstupu ze dvora do domu. - sledujte zdravotní stav drůbeže, příznaky chřipky - zvýšené hynutí, netečnost, průjem, otoky okolo očí a hřebínku, těžké dýchání. - úhyn drůbeže nahlaste na obecním úřadě, kde je zajištěný kontejner na uložení uhynulých ptáků - s podezřelou uhynulou drůbeží nebo ptáky manipulujte opatrně pouze s použitím ochranných prostředků (rukavice, gumové holínky).

Opakovaná výzva VaK a.s. Třebíč

Datum: 2017-01-05 13:05:48 / autor: mirka

Výzva občanům k napojení na kanalizaci - některé nemovitosti v obci ještě nejsou napojeny na nově vybudovanou kanalizaci. Chtěli bychom apelovat na občany, aby tyto nemovitosti v co nejbližším možném termínu na kanalizaci napojili.

Seznam oprávněných osob provádějící revize kotlů

Datum: 2016-10-24 09:49:10 / autor: mirka

OZNÁMENÍ : MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí: Na základě zvýšeného množství dotazů týkajících se kontroly kotlů na pevná paliva Vám sdělujeme následující informaci a v příloze zasíláme seznam oprávněných osob, které tyto revize v našem kraji provádějí. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý majitel kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

INFOLINKA PRO DOTAZY K EET, Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

Datum: 2016-11-01 19:03:38 / autor: mirka

Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

UPOZORNĚNÍ!

Datum: 2016-03-31 11:48:19 / autor: dana

Upozorňuje občany i turisty, že došlo k sesuvu horniny na katastru obce Biskoupky - naproti lokalitě k. ú. Jamolice s místním názvem "U PUSTÉHO MLÝNA". Ve skále vznikla prasklina a může dojit k dalšímu uvolnění skalního masivu, upozorňujeme všechny občany, aby byli opatrní při procházkách touto lokalitou.

Spolek Výletníci Moravský Krumlov - nabídka akcí

Datum: 2015-10-20 11:27:23 / autor: mirka

Spolek Výletníci Moravský Krumlov pořádá kulturní, turistické akce. Nabídka a odkaz ......

Malovaná mapa Brno-venkov jih

Datum: 2015-05-20 08:35:25 / autor: mirka


Upozornění pro majitele či chovatele zvířat

Datum: 2015-04-02 06:53:03 / autor: dana

Zákon na ochranu proti týrání zvířat č. 246/1992 Sb. - Každý majitel či chovatel zvířete je povinnen je zabezpečit proti úniku jinak se dopouští přestupku.

Upozornění podnikatelům

Datum: 2014-03-26 13:29:08 / autor: ilona

 vyřízení koncese na prodej lihovin...