Aktuality

Zájezd KROMĚŘÍŽ

Datum: 29.4.2017

Odjezd autobusu, s nahlášenými účastníky, na zájezd od Kroměříže, je v sobotu 6.5.2017 v 7:00 hodin z obou autobusových zastávek, návrat přibližně v 19:00 hodin. Prohlídky zámku je zarezervována na 9:30 hod.

Dotace - Dešťová voda

Datum: 28.4.2017

Možnosti čerpání dotace pro rodinné a bytové domy na akumulační nádrže pro akumulaci dešťových srážek a její využití jako vody užitkové (zalévání zahrad atd.) nebo splachování toalety. Jedná se o pilotní program Ministerstva Životního prostředí, které tak reaguje na nepříznivý klimatický vývoj a období sucha v několika posledních letech. Více informací o případné podpoře získáte na stránkách Ministerstva pro životní prostředí nebo stránkách Státního fondu pro životní prostředí.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Datum: 28.4.2017

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2017 v areálu na školou

Oznámení Finanční správy - placení daně z nemovitostí

Datum: 24.4.2017

Bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště. Informace o zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu.

ZÁPIS DĚTÍ do Mateřské školy Jamolice r. 2017/2018

Datum: 24.4.2017

ZÁPIS DĚTÍ DO Mateřské školy Jamolice - 10.května 2017 (změna termínu !) od 10.00 do 12.00 hod. v budově mateřské školy. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz,rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku ke vzdělávání potvrzenou lékařem.

Jarmark Mikroregionu Moravskokrumlovsko

Datum: 21.4.2017

Jarmark Mikroregionu Moravskokrumlovsko - 6.5.2017 ve Vedrovicích

Velkoobjemové kontejnery 6.5.2017

Datum: 21.4.2017

Oznamujeme, že v obci budou v termínu 6.5.2017 umistněny velkoobjemové kontejnery na obvyklých místech. Podrobnosti v příloze

Nabídka letních táborů LÉTO 2017

Datum: 21.4.2017

Středisko volného času Ivančice - nabídku letních táborů - příměstské, pobytové na léto 2017

Pozvánka JAMOLICE CUP 2017

Datum: 12.4.2017

Pozvánka JAMOLICE CUP 2017

Oznámení o přerušení elektrické energie

Datum: 10.4.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 16 a 17. 5. 2017 Jednotlivé trafostanice a časy vypnutí jsou v příloze.

PODĚKOVÁNÍ!

Datum: 8.4.2017

V sobotu 8.4. se v areálu za školou sešli dobrovolníci - 20 dospělých a 10 dětí, na úklid odpadků, který se uskutečnil v rámci akce "UKLIĎME ČESKO". Odpad se sbíral na předem určených místech v obci a jejím nejbližším okolí. Celkem se posbíralo 21 pytlů s odpadem, které se naplnily různými druhy plastů, plechovek, ale i oblečení a různého papíru. Někteří občané, kterým nevyhovoval sobotní termín, sami uklidili strouhy za zahradami již v předchozích dnech.Chceme velice poděkovat všem, kteří s úklidem naší obce pomohli, moc si toho vážíme a příští rok určitě akci znovu zopakujeme. MOC DĚKUJEME!!!

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - kontrola a případné navýšení inkasního limitu SIPO

Datum: 7.4.2017

Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani. Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO. Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.

Projekt organizace Ligy vozíčkářů, z.ú.

Datum: 28.3.2017

Informace o novém projektu organizace Liga vozíčkářů, z.ú. - Umím a pečuji. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu neformálních pečujících tedy těch, kteří se starají v domácích podmínkách o blízkého s postižením. V příloze leták projektu spolu s bližšími informacemi o možnostech vzdělávání a aktuálními termíny.

Zájezd do Kroměříže

Datum: 15.3.2017

Obec Jamolice pořádá v sobotu 6. května 2017 zájezd do Kroměříže. Program: Arcibiskupsky zámek Kroměříž, Květná zahrada, Výstava Floria JARO 2017. Jsou stále volná místa, termín nahlášení se prodlužuje do 10. dubna. Zájemci ať se nahlásí v kanceláři obecního úřadu.

Oznámení

Datum: 14.3.2017

Ukončení mimořádných veterinárních opatření - z důvodu nebezpečné nákazy ptačí chřipky

Svoz bioodpadu

Datum: 10.3.2017

Od 13.3.2017 bude svoz bioodpadu prováděný každý týden.

Nové dotační tituly vyhlášené Jihomoravský krajem

Datum: 17.2.2017

Nově vyhlášené i pro fyzické osoby, např.: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev,

INFOLINKA PRO DOTAZY K EET, Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

Datum: 1.8.2016

Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

UPOZORNĚNÍ!

Datum: 30.3.2016

Upozorňuje občany i turisty, že došlo k sesuvu horniny na katastru obce Biskoupky - naproti lokalitě k. ú. Jamolice s místním názvem "U PUSTÉHO MLÝNA". Ve skále vznikla prasklina a může dojit k dalšímu uvolnění skalního masivu, upozorňujeme všechny občany, aby byli opatrní při procházkách touto lokalitou.

Spolek Výletníci Moravský Krumlov - nabídka akcí

Datum: 20.10.2015

Spolek Výletníci Moravský Krumlov pořádá kulturní, turistické akce. Nabídka a odkaz ......

Malovaná mapa Brno-venkov jih

Datum: 20.5.2015


Upozornění pro majitele či chovatele zvířat

Datum: 2.4.2015

Zákon na ochranu proti týrání zvířat č. 246/1992 Sb. - Každý majitel či chovatel zvířete je povinnen je zabezpečit proti úniku jinak se dopouští přestupku.

Upozornění podnikatelům

Datum: 26.3.2014

 vyřízení koncese na prodej lihovin...