Aktuality

Upozornění uzavírka "V Lázni"

Datum: 2015-10-05 13:23:10 / autor: mirka

Upozorňujeme občany, že tento týden budou zahájeny stavební práce na silnici v části obce "Lázně". Průjezd touto částí obce bude uzavřen. Sledujte dopravní značení.

Kalendáře s příručkou na rok 2016-2017

Datum: 2015-10-01 13:46:29 / autor: mirka

V kanceláři obecního úřadu je možno si vyzvednout kalendáře na rok 2016-2017, který vydává Jaderná elektrárna Dukovany spolu s příručkou pro ochranu obyvatelstva.

Drakiáda 11.10.2015

Datum: 2015-10-08 09:45:25 / autor: mirka

Obecní úřad Jamolice pořádá a zve všechny děti na "Drakiádu na hřišti". Akce se koná v neděli 11.10.2015 od 14.00 hod. na fotbalovém hřišti. Kromě pouštění draků a opékání špekáčků (které každé dítě dostane) bude i soutěž o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů

Datum: 2015-09-23 12:38:03 / autor: mirka

Podzimní svoz nebezpečného odpadu 17. října 2015

UPOZORNĚNÍ

Datum: 2015-09-25 08:07:10 / autor: mirka

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ SPORTOVNÍHO AREÁLU, V POSLEDNÍ DOBĚ DOŠLO K NĚKOLIKA POŠKOZENÍM VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, NAPŘ. PROTRŽENÉ PLETIVO, POŠKOZENÁ KLIKA, BRANKA. OPRAVA TĚCHTO ZÁVAD STOJÍ NEMALÉ, ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY. ŽÁDÁME, ABYSTE SE CHOVALI OHLEDUPLNĚ K ZAŘÍZENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ. UŽIVATELÉ AREÁLU JSOU POVINNI ŘÍDIT SE PROVOZNÍM ŘÁDEM. KLÍČE OD HŘIŠTĚ JSOU K DISPOZICI V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU NEBO U P. STAROSTKY Č.P. 195. ZAPŮJČENÍ LZE DOHODNOUT NA TELEF. Č. 724 185 241 NEBO NA EMAILOVÉ ADRESE oujamolice@email.cz.

Zpravodaj 2015 - ESKO-T s.r.o., Třebíč

Datum: 2015-09-23 09:14:12 / autor: mirka

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY. Pozvánka na akci "Třídíme odpad se zábavou", který se koná v sobotu 3.10.2015 od 9:00 do 16:00 hodin na Karlově náměstí v Třebíči.

Sbírka použitého ošacení - 30.10.2015

Datum: 2015-09-14 13:31:49 / autor: mirka

Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení - 30.10.2015, místo: Klub důchodců v době od 17.00-17.30 hod.

Nabídka sadbových brambor

Datum: 2015-09-11 10:00:10 / autor: mirka

Pan Ing. Václav Novák z Jívoví nabízí ranné a poloranné sadbové brambory. Případní zájemci si mohou v kanceláři obecního úřadu nahlásit množství a druh odrůdy. Podrobnosti leták

Upozornění vlastníků, uživatelů nemovitostí na ořez dřevin

Datum: 2015-09-03 08:31:57 / autor: mirka

Společnost E.On Česká republika s.r.o. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř.odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.

VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P

Datum: 2015-08-24 13:42:17 / autor: mirka

Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem "Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením". Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Zadost OZP. O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Oznámení o zrušení některých daňových pokladen Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj k 1. 9. 2015

Datum: 2015-08-20 14:04:48 / autor: mirka

Oznámení o zrušení některých daňových pokladen Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj k 1. 9. 2015. Z našeho okolí se to týká pokladny pracoviště v Moravském Krumlově, Ivančicích. Na těchto pracovištích lze uhradit v hotovosti pouze příslušné správní poplatky. Veškeré platby daní lze provést bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Malovaná mapa Brno-venkov jih

Datum: 2015-05-20 08:35:25 / autor: mirka


Upozornění pro majitele či chovatele zvířat

Datum: 2015-04-02 06:53:03 / autor: dana

Zákon na ochranu proti týrání zvířat č. 246/1992 Sb. - Každý majitel či chovatel zvířete je povinnen je zabezpečit proti úniku jinak se dopouští přestupku.

Sdělení k pozemkům v PP "Černice"

Datum: 2015-04-01 09:24:10 / autor: mirka

Sdělělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje vztahující se k osvobození od daně z nemovitostí za pozemky nacházející se v chráněném území "Přírodní památce Černice", k.ú. Jamolice

Místní poplatky 2015

Datum: 2015-03-05 10:33:21 / autor: ilona

Oznamujeme  občanům,  že  od  února  se  na  obecním  úřadě  vybírají  poplatky  za  svoz  komunálního  odpadu  a...

Žádost o zveřejnění údajů na úřední desce

Datum: 2015-02-09 11:38:38 / autor: mirka

Seznamy nedostatečně označených vlastníků zapsaných v katastru

Internet u Vás doma

Datum: 2014-04-30 14:07:37 / autor: ilona

 SPOLEHLIVÝ INTERNET i u Vás doma! Právě nyní Internethome v Jamolicích zvyšuje rychlost internetu. Užijte si neomezená data a stabilitu - Rychlost 20 Mb/s za 349 Kč. Nyní akce,...

Upozornění podnikatelům

Datum: 2014-03-26 13:29:08 / autor: ilona

 vyřízení koncese na prodej lihovin...