CzechPoint

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Vaše cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTAktuality

Den otevřených dveří, vánoční jarmark

Datum: 8.12.2017

Základní škola Klášterní Moravský Krumlov 14.12.2017

Prodloužení úplné uzavírky obce

Datum: 28.11.2017

Prodloužení úplné uzavírky obce - oznamujeme občanům, že termín úplné uzavírky byl prodloužen z termínu 30.11.2017 do termínu 9.12.2017. Od 10.12.2017 bude úplná uzavírka pokračovat pro všechny vozidla vyjma autobusů a IZS, které budou moci obcí projíždět, uzavírka bude do 31.3.2018. Důvodem uzavírky jsou neplánované přeložky plynárenského zařízení, které se kříží s přípojkami dešťové kanalizace. Od 1.4.2018 do 20.4.2018 bude úplná uzavírka obce s objížďkou autobusů, dopravní obsluhy a IZS přes Dobřínsko. Od 21.4.2018 bude zahájena II. etapa stavby, která má být dokončena 31.7.2018, o uzavírce a objízdných trasách budeme včas informovat.

Volby přísedících pro období 2018-2022

Datum: 21.11.2017

 dokument Okresního soudu Znojmo...

Zájezd do VÁNOČNÍ VÍDNĚ

Datum: 20.11.2017

Zájezd do VÁNOČNÍ VÍDNĚ

Kontejner na drobný kovový odpad -konzervy, plechovky od nápojů, hřebíky apod.

Datum: 8.11.2017

Oznamujeme občanům, že na sběrném místě u požární nádrže byl přistavený kontejner na drobný kovový odpad -konzervy, plechovky od nápojů, hřebíky apod.

Kominické práce

Datum: 7.11.2017

V těchto dne se po obci pohybovali pracovníci dvou různých firem, které nabízeli kominické práce, a to z firmy Kominictví Přinosil a Kominictví - Václav Hrdlička. Vlastník nemovitosti si tyto práce zajišťuje sám a může si objednat kontrolu a vymetení komína u koho chce, obec žádnou z uvedených firem nezajišťuje a neobjednává. Doporučujeme si ověřit, od které firmy pracovník, který tyto práce provádí je.

Sběrný box na použité drobné elektrozařízení f. ASEKOL

Datum: 7.11.2017

Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě je umístěný sběrný box na použité drobné elektrozařízení od f. ASEKOL, do kterého mohou občané odkládat baterie např. do rádií apod., malé elektrospotřebiče ( rádia, telefony apod.) a použité zářivky a výbojky. Současně připomínáme, že na sběrném místě vedle obchodu Jednoty je možné do přistavené popelnice odkládat použitý olej z domácností nikoli motorový olej!

Integrovaný dopravní systém JMK informuje

Datum: 30.10.2017

Integrovaný dopravní systém JMK informuje-změna dopravců, posílení linky Brno-Pohořelice-Znojmo, přidání vlaků na trase mezi Znojmem a Vídní .....

Napojení nemovitostní na dešťovou kanalizaci

Datum: 1.9.2017

Žádáme majitele nemovitostí, aby upřesnili pracovníkům f. Habau napojení domu na dešťovou kanalizaci, protože některé domy mají kromě svodů ze střech, svedený odtok dešťové vody i ze dvorů přípojkou, která není zakreslená v projektové dokumentaci. Pracovníci firmy napojí všechny stávající přípojky na novou dešťovou kanalizaci, do dešťové kanalizace nesmí být napojené žádné přepady ze septiků a jímek.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Datum: 22.8.2017

MěÚ Ivančice informuje o ztrátách a nálezích

Změna trasy spoje smluvní dopravy JE Dukovany

Datum: 21.8.2017

JE Dukovany - smluvní doprava z M.Krumlova- změna trasy spoje. Vážení cestující, od úterý 22.8.2017 nebude spoj s odjezdem 14:30 hod. z Moravského Krumlova ve směru na EDU obsluhovat zastávky Jamolice a Dukovany-AN. Toto opatření potrvá po dobu uzavírky Jamolic (do 30.11.2017). ČEZ Korporátní služby s.r.o. JE Dukovany

Poděkování Nadaci ČEZ

Datum: 20.8.2017

Poděkování Nadaci ČEZ

Africký mor prasat - info ČR HZS JmK

Datum: 19.7.2017

Africký mor prasat

Uzavírka obce - II/152 Jamolice, průtah

Datum: 10.7.2017

Připomínáme občanům, že od středy 19.7.2017 do 30.11.2017 bude z důvodu stavby silnice II/152 Jamolice,průtah úplná dopravní uzavírka obce. V průběhu stavby bude občanům a majitelům nemovitostí zajištěn přístup nikoli příjezd do domů, proto zaparkujte svá vozidla mimo hlavní silnici. Pokud vstoupíte na stavbu dbejte zvýšené opatrnosti. Zastávka autobusu příjezdy/odjezdy bude pouze jedna, a to u Hostince U Martina. Žádáme občany, aby v průběhu stavby neparkovali svá vozidla v ulici směrem na Dobřínsko, protože je tudy vedená objízdná trasa pro autobusy a dopravní obsluhu.

Nové dotační tituly vyhlášené Jihomoravský krajem

Datum: 17.2.2017

Nově vyhlášené i pro fyzické osoby, např.: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev,

INFOLINKA PRO DOTAZY K EET, Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

Datum: 1.8.2016

Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

Spolek Výletníci Moravský Krumlov - nabídka akcí

Datum: 20.10.2015

Spolek Výletníci Moravský Krumlov pořádá kulturní, turistické akce. Nabídka a odkaz ......

Malovaná mapa Brno-venkov jih

Datum: 20.5.2015


Upozornění podnikatelům

Datum: 26.3.2014

 vyřízení koncese na prodej lihovin...