Aktuality

Výroční schůze Tělovýchovné jednoty Jamolice

Datum: 2017-01-16 11:37:02 / autor: mirka

Tělovýchovná jednota Jamolice zve všechny členy na výroční schůzi, která se koná v sobotu 21.1.2017 v 17.00 hod v Klubu důchodců.

Informace finanční správy - zasílání údajů

Datum: 2017-01-16 09:48:10 / autor: mirka

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

Tříkrálová sbírka 2017 -výsledky

Datum: 2017-01-11 16:47:11 / autor: mirka

Tříkrálová sbírka 2017 - výsledky za obec Jamolice. Celkem se vykoledovalo 14 982,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Mgr. Ludvík Mihola, koordinátor Tříkrálové sbírky 2017

Ptačí chřipka v naší lokalitě

Datum: 2017-01-16 11:33:56 / autor: dana

Ve městě M. Krumlov a Ivančice byl zaznamenán výskyt ptačí chřipky, virus H5. Objevil se i v malochovech. Podrobné informace najdete na stránkách Státní veterinární správy http://www.svscr.cz/informace-pro-verejnost-k-nakaze-aviarni-influenzy-ptaci-chripky/ a na stránkách Obce Jamolice, na úřední desce OÚ. Žádáme občany, aby dodržovali preventivní opatření, a to především: - držte drůbež v uzavřených objektech, krmivo a vodu podávejte v uzavřeném přístřešku. - zabraňte přístupu volně žijících ptáků, hlodavců a jiných zvířat do chovu (plachty, sítě) - dodržujte osobní hygienu, převlékání, přezouvání, mytí rukou při vstupu ze dvora do domu. - sledujte zdravotní stav drůbeže, příznaky chřipky - zvýšené hynutí, netečnost, průjem, otoky okolo očí a hřebínku, těžké dýchání. - úhyn drůbeže nahlaste na obecním úřadě, kde je zajištěný kontejner na uložení uhynulých ptáků - s podezřelou uhynulou drůbeží nebo ptáky manipulujte opatrně pouze s použitím ochranných prostředků (rukavice, gumové holínky).

Nabídka práce

Datum: 2017-01-11 11:46:02 / autor: mirka

Nabídka práce Tamura, Znojmo

Muzikál DONAHA

Datum: 2017-01-10 14:22:48 / autor: dana

Muzikál DONAHA - v neděli dne 12.3.2017 pořádá obec zájezd na muzikál DONAHA do Měst. divadel Brno, začátek představení je v 18:00 hodin. Odjezd autobusu bude v 16:45, délka představení cca 3 hodiny, cena: dospělí 520,- Kč, důchodci, studenti 389,- Kč. Účast je nutné nahlásit do 23.1. na obecním úřadě nebo na email oujamolice@email.cz, tel. 724185241.

Opakovaná výzva VaK a.s. Třebíč

Datum: 2017-01-05 13:05:48 / autor: mirka

Výzva občanům k napojení na kanalizaci - některé nemovitosti v obci ještě nejsou napojeny na nově vybudovanou kanalizaci. Chtěli bychom apelovat na občany, aby tyto nemovitosti v co nejbližším možném termínu na kanalizaci napojili.

Návrh na změny územního plánu Obce Jamolice

Datum: 2017-01-05 13:04:25 / autor: dana

Zastupitelstvo obce dne 16.12.2016 schválilo, aby občané a vlastníci pozemků podávali návrhy na změnu územního plánu, který se bude připravovat. Návrhy se podávají písemně do 31.1.2017 na adresu obce. Požadované změny následně zastupitelstvo obce posoudí a projedná.

Pozvánka na 28. zasedání ZO konané dne 13.1.2017

Datum: 2017-01-04 11:59:34 / autor: dana

Pozvánka na 28. zasedání ZO konané dne 13.1.2017

Seznam oprávněných osob provádějící revize kotlů

Datum: 2016-10-24 09:49:10 / autor: mirka

OZNÁMENÍ : MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí: Na základě zvýšeného množství dotazů týkajících se kontroly kotlů na pevná paliva Vám sdělujeme následující informaci a v příloze zasíláme seznam oprávněných osob, které tyto revize v našem kraji provádějí. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý majitel kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

INFOLINKA PRO DOTAZY K EET, Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

Datum: 2016-11-01 19:03:38 / autor: mirka

Metodika GŘ a info pro přísp.organizace a spolky

UPOZORNĚNÍ!

Datum: 2016-03-31 11:48:19 / autor: dana

Upozorňuje občany i turisty, že došlo k sesuvu horniny na katastru obce Biskoupky - naproti lokalitě k. ú. Jamolice s místním názvem "U PUSTÉHO MLÝNA". Ve skále vznikla prasklina a může dojit k dalšímu uvolnění skalního masivu, upozorňujeme všechny občany, aby byli opatrní při procházkách touto lokalitou.

Spolek Výletníci Moravský Krumlov - nabídka akcí

Datum: 2015-10-20 11:27:23 / autor: mirka

Spolek Výletníci Moravský Krumlov pořádá kulturní, turistické akce. Nabídka a odkaz ......

Malovaná mapa Brno-venkov jih

Datum: 2015-05-20 08:35:25 / autor: mirka


Upozornění pro majitele či chovatele zvířat

Datum: 2015-04-02 06:53:03 / autor: dana

Zákon na ochranu proti týrání zvířat č. 246/1992 Sb. - Každý majitel či chovatel zvířete je povinnen je zabezpečit proti úniku jinak se dopouští přestupku.

Upozornění podnikatelům

Datum: 2014-03-26 13:29:08 / autor: ilona

 vyřízení koncese na prodej lihovin...