Aktuality

Slavnosti na sklonku léta 12.9.2015

Datum: 2015-08-28 11:26:36 / autor: mirka

Info a pozvánka na akci, více leták

Odstávka 1. RB startuje v pátek 28. 8.2015

Datum: 2015-08-28 11:20:51 / autor: mirka

V pátek 28. 8. 2015 začne nejdelší odstávka tohoto roku, která je plánovaná téměř na dva měsíce. Postupné snižování výkonu 1. reaktorového bloku začne v pátek ve 12 hodin. Vedle výměny paliva je dalším plánovaným významným úkolem provedení kontroly stavu tlakové nádoby reaktoru, která se provádí po 8 letech nebo napojení nových ventilátorových věží na systém technické vody důležité. V průběhu odstávky budou také dokončeny všechny kontroly a opatření nutná pro zajištění povolení k dalšímu dlouhodobému provozu. Více informací leták

Obecní úřad - ZAVŘENO

Datum: 2015-08-26 16:22:48 / autor: mirka

Ve dnech 27. 8. a 31. 8. 2015 bude na obecním úřadě z důvodu dovolené zavřeno.

VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P

Datum: 2015-08-24 13:42:17 / autor: mirka

Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem "Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením". Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Zadost OZP. O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Malý festival loutky - 9. ročník

Datum: 2015-08-21 07:35:44 / autor: mirka

Zveme všechny malé i velké diváky na 9. ročník "Malého festivalu loutek" Proběhne ve dnech 27.8. - 30.8.2015, zahájen bude v Moravském Krumlově v 16.00 hod. na náměstí T.G.M. V naší obci je přichystáno vystoupení společnosti Cirkus Žebřík-Kačka v pátek 28.8.2015 v 16.00 hod. v Klubu důchodců. Podrobnosti přiložený leták.

Výkup padaných Jablek

Datum: 2015-08-20 07:18:24 / autor: mirka

V pondělí 24.8.2015 se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Dobřínsku v areálu bývalého ZD." Podrobnosti, přiložený leták.

Oznámení o zrušení některých daňových pokladen Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj k 1. 9. 2015

Datum: 2015-08-20 14:04:48 / autor: mirka

Oznámení o zrušení některých daňových pokladen Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj k 1. 9. 2015. Z našeho okolí se to týká pokladny pracoviště v Moravském Krumlově, Ivančicích. Na těchto pracovištích lze uhradit v hotovosti pouze příslušné správní poplatky. Veškeré platby daní lze provést bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů

Datum: 2015-08-19 08:35:07 / autor: mirka

Podzimní svoz nebezpečného odpadu 17. října 2015

Dny evropského dědictví - hrad Templštejn - 6.9.2015

Datum: 2015-08-17 15:11:01 / autor: mirka

Komentované prohlídky Ing. Davida Hamzy, vlastníka Templštejna. Začátky prohlídek: 10:30, 12:00, 14:00, 16:30. Vstup zdarma

Informace z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Datum: 2015-08-17 08:46:21 / autor: mirka

Stále častěji se v naší společnosti setkáváme s množstvím různých dotazů týkající se například ceny vody, jejího vývoje, ale také toho, jak postupovat v konkrétních situacích, při přerušení dodávek vody, placení vodného a stočného, nedostatku vody a podobně. Vzhledem k tomu, že dotazy ze strany našich zákazníků jsou velmi podobné, rozhodli jsme se začít několikrát do roka vydávat informační leták v elektronické podobě, v němž budeme postupně na konkrétní dotazy odpovídat. Dovolte mi tedy, abych Vám dnes předala první číslo našeho elektronického letáku nazvaného e-Kapka. Doufám, že Vám naše e-Kapka postupně přinese podstatné informace z oblasti vodárenství a našich služeb. Mgr. Iva Šebková, vedoucí marketingu a komunikace, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Malovaná mapa Brno-venkov jih

Datum: 2015-05-20 08:35:25 / autor: mirka


Upozornění pro majitele či chovatele zvířat

Datum: 2015-04-02 06:53:03 / autor: dana

Zákon na ochranu proti týrání zvířat č. 246/1992 Sb. - Každý majitel či chovatel zvířete je povinnen je zabezpečit proti úniku jinak se dopouští přestupku.

Sdělení k pozemkům v PP "Černice"

Datum: 2015-04-01 09:24:10 / autor: mirka

Sdělělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje vztahující se k osvobození od daně z nemovitostí za pozemky nacházející se v chráněném území "Přírodní památce Černice", k.ú. Jamolice

Místní poplatky 2015

Datum: 2015-03-05 10:33:21 / autor: ilona

Oznamujeme  občanům,  že  od  února  se  na  obecním  úřadě  vybírají  poplatky  za  svoz  komunálního  odpadu  a...

Žádost o zveřejnění údajů na úřední desce

Datum: 2015-02-09 11:38:38 / autor: mirka

Seznamy nedostatečně označených vlastníků zapsaných v katastru

Internet u Vás doma

Datum: 2014-04-30 14:07:37 / autor: ilona

 SPOLEHLIVÝ INTERNET i u Vás doma! Právě nyní Internethome v Jamolicích zvyšuje rychlost internetu. Užijte si neomezená data a stabilitu - Rychlost 20 Mb/s za 349 Kč. Nyní akce,...

Upozornění podnikatelům

Datum: 2014-03-26 13:29:08 / autor: ilona

 vyřízení koncese na prodej lihovin...

Společnost E.ON varuje před podvodníky!

Datum: 2014-03-12 15:43:03 / autor: ilona

 upozornění...