CzechPoint

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Vaše cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTprůběh a plán prací

V  průběhu stavby bude občanům zajištěn přístup nikoli příjezd do domu, pokud vstoupíte na stavbu dbejte zvýšené opatrnost.

Plánové práce v týdnu:

od 19.7. - 21.7.2017 - odfrézování vrchní vrstvy komunikace  na hlavní silnici a spojovacích míst napojení na místní komunikace

 od 24.7. 27.7. - odstraňování dlažby , odfrézování  spojovacích míst napojení na místní komunikace

od 31.7. - do 4.8. - dokončení odkopu chodníků, odkop silnice do hlouby cca 50 cm ve směru od požární nádrže na Dukovany a ve směru od požární nádrže k Hostinci                                        U Martina, zahájení prací na pažení mostu

od 7.8 do 11.8.2017  - montáž záporového pažení mostu u hasičské zbrojnice

                                  -  výkop pro uložení dešťové kanalizace hlavního řadu, včetně zasypání v úseku od hasičské zbrojnice po Karlovu pivnici.

                                  - od poloviny týdne se budou pokračovat  výkopové práce ve směru na Dukovany -  od pivnice  na konec obce.

 V pátek 4.8. byla upravena a urovnána polní cesta ve směru -  vojenská cesta k farské zahradě

 

14.8. do 18.8.2017 - pažení mostu u hasičské zbrojnice 

                              -  zahájení prací na propustku potoka Remíz

                              - pokračování ve výkopu silnice ve směru na Dukovany - od pivnice na konec obce

                              - uložení dešťové kanalizace včetně napojování  přípojek, úsek od potoka po pivnici

 21.8.-27.8. - Odstranění ploch z kameniva nestmeleného

                     - Most u hasičské zbrojnice  - Provedení podkladního betonu - Montáž mikropilot

                     - Dešťová kanalizace - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním

                     -  Dešťové přípojky veřejná a soukromá část - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění

Práce budou probíhat i o víkendu.

 

 

 

 

 

 

 

 Žádáme o toleranci a  pochopení současného omezení  uživání komunikací vzniklé probíhající stavbou. 

Původní silnice
Původní silnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kameny z původní cesty přes obec
Kameny z původní cesty přes obec

 
16.8. se začalo s bouráním mostu, takto vypadal den po zahájení bourání
16.8. se začalo s bouráním mostu, takto vypadal den po zahájení bourání

 

 

 

 

 
A to jsme si mysleli, jak pevný most ještě stále je...... a toto jej drželo
A to jsme si mysleli, jak pevný most ještě stále je...... a toto jej drželo