CzechPoint

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Vaše cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTPokračování úplné uzavírky a průběh dalších prací

 Pokračování úplné uzavírky 

Od 10.12.2017 bude úplná uzavírka obce s možností projetí pouze pro autobusy, pro ostatní vozidla platí zákaz vjezdu, v případě, že stavbou projede jiné vozidlo, upozorňujeme, že v případě nehody nelze uplatňovat náhradu škody z povinného ručení. K některým nemovitostem se pro účely dovozu dřeva a úhlí, pokud to bylo proveditelné, upravili nájezdy, nejdou však dosypat po obou stranách.
Pokládka chodníků bude nejdříve probíhat na straně, kde je obecní úřad, dlažba bude uložena  v celé délce vyjma úseku, kde nejsou silniční obruby. Pak  se bude pokračovat s pokládkou dlažby  na chodnících i vjezdech na protější straně, práce budou probíhat v případě příznivého počasí.
Od 8.1.2018 začnou práce na II. etapě stavby, a to pokládkou hlavního řadu dešťové kanalizace. Pokládka bude probíhat vždy na části komunikace v délce cca 30 m, pracovním místo bude vyznačeno posuvným dopravním značením. Práce budou probíhat pouze za příznívého počasí.