CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTKulturní akce 2015

Slavnosti na sklonku léta

Datum: 2015-09-22 13:34:12 / autor: dana

Dne 12.9. jsme se poprvé sešli na prostranství v "Lázních" u příležitosti pořádání "Slavností na sklonku léta" a mohli si prohlédnout, co se podařilo vypěstovat na našich zahrádkách a polích. Kromě ovoce a zeleniny jsme měli možnost vidět kytky nejenom na okrasu, ale i pro suchou vazbu. U prodejců jsme mohli nakoupit koše, košťata, podzimní květiny, keramické výrobky, svíčky, koření, papriku, česnek, výrobky z pedigu a hlavně pravý burčák. Vůně smažených bramboráků, čerstvě upečených buchet a koláčů lákala všechny už z dálky. I děti měly možnost se vydovádět na dětském hřišti nebo si něco vyrobit, např. zvířátka z modelíny. Kdo přišel, prožil příjemné slunečné odpoledne, povykládal se sousedy a s dobrou náladou odcházel domů. Chci poděkovat všem vystavovatelům, kterých bude příště třeba i více, prodejcům a hlavně návštěvníkům, že si udělali čas a na slavnosti přišli. Děkuji p. Jaroslavu Kudláčkovi, který s nápadem uspořádat tuto akci přišel, děkuji všem, kteří nám po celé odpoledne připravovali občerstvení a všem, kteří nám pomohli s přípravou prostranství. Třeba se nám podařilo založit novou tradici, na kterou se všichni budou těšit. Dana Jarolímová, starostka obce

Honba za pokladem indiánů

Datum: 2015-09-23 12:26:13 / autor: dana

V sobotu 19. září měli sraz "U vrby u rybníčku" všichni, kdo se chtěli vydat hledat poklad na hrad Templštejn. Protože jsme se tam vypravili tentokrát jako indiáni, museli jsme se správně "označit". Děti se vyrobily členky s barevnými pírky a pomalovaly obličej přátelskými barvami. Cestou na hrad děti plnily i další úkoly - poznávaly stopy, určovaly stromy, zvířata, skládaly indiánské puzzle a lukem střílely na terč. Na hrad nás dorazilo skoro čtyřicet a čekal tam na nás majitel hradu Ing. David Hamza, který nás nejdříve přivítal a provedl místy, kde kdysi stával hrad, dozvěděli jsme se spoustu věcí z historie a i plány majitele. Po komentované prohlídce (jsem všichni už pořádně vyhládlí) usedli k ohni a opekli jsme si špekáčky a vyrazili jsme zpátky k domovu. Děkuji p. Hamzovi za čas, který nám věnoval a všem ostatním, že s námi vyrazili. Dana Jarolímová, starostka

Drakiáda 2015

Datum: 2015-10-11 17:52:59 / autor: dana

V neděli 11.10.2015 pořádala Obec Jamolice za pomoci TJ Jamolice na fotbalovém hřišti tradiční "Drakiádu". Bylo sice poměrné chladné počasí, ale vítr foukal a drakům se ve vzduchu líbilo. Některý sice skončil i na stromě, jiný doletěl až na sousední hřiště, ale nijak to dobrou náladu nepokazilo. Všechny děti dostaly odměnu za účast. Na závěr jsme se ohřívali u ohně, u kterého jsem si všichni opekli špekáčky, děti se zahřály čajem a dospělí výborným svařákem. Děkujeme všem, že přišli a prožili s námi příjemné nedělní odpoledne. Dana Jarolímová, starostka obce

Slavnostní rozsvěcování 2015

Datum: 2015-12-11 20:16:18 / autor: dana

Adventní čas jsem v naší obci zahájili v neděli 29.11.2015 u příležitosti konání Slavnostního rozsvěcování osvětlení. Poprvé jsme rozsvěcovali i vánoční stromeček, který nám ozdobily děti z výtvarného kroužku "Šikulky". Mohli jsem si od prodejců nakoupit výzdobu do našich domácností, drobné dárky, zahřát se výborným svařákem či vánočním punčem a pochutnat si na uzené cigáře. Předvánoční atmosféru navodil program dětí z mateřské školy a základní školy a krásný zpěv členů Chrámového sboru p. Jarolíma. Příjemnou pohodu dotvářel betlém, který zapůjčila p. Vyklická. Hodní čerti z pekla, kteří mezi nás přišli, umazali za básničku či písničku nějaký prohřešek z knihy hříchů, aby k dětem mohl přijít Mikuláš a přinesl jim nějaké sladkosti. Chtěla bych poděkovat, členům TJ Jamolice, MS Tepmlštýn, SDH Jamolice, jamolské mláděži a manželům Netouškových iza pomoc při zajištění tohoto setkání. Přeji všem spoluobčanům klidný adventní čas. Jarolímová Dana