Investiční akce

Úprava prostranství za budovou č.p. 57 a herní prvky pro mateřskou školu

Datum: 01.09.2016


V průběhu letních prázdnin došlo k úpravám prostranství dvora za budovou a instalaci nových herních prvků na novém hřiště pro mateřskou školu. Práce byly včas dokončeny a od nového školního roku mohou děti využívat hřiště s novými herními prvky. Na tuto úpravu obdržela obec finanční příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 200.000,- Kč, který byl z části použitý na herní prvky a z části na stavební materiál a na nové dveře budovy. Koncem října se na novém hřišti vysázeli keře a stromy.

Oprava fasády budovy č.p. 57

Datum: 23.06.2014


Oprava fasády budovy

Výměna oken a dveří v Mateřské škole a " Klubu důchodců"

Datum: 11.09.2013


 Koncem posledního červnového týdne a první týden v červenci probíhala na budově bývalé školy, kde se nyní nachází Mateřská škola a společenská místnost obce tzv. "Klub důchodců" plánovaná výměna oken a dveří. Původní okna i dveře již netěsnili a jejich výměnou se jistě zlepší prostředí v mateřské...