CzechPoint

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Vaše cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTHlášení místního rozhlasu

Svoz popelnic 26.9.2017

Datum: 25.9.2017

V úterý 26.9. proběhne běžný svoz komunálního odpadu. V části obce, kde probíhají výkopové práce, žádáme občany, aby přistavili popelnici ke sběrným místům, to je k čekárně u školy, na prostranství požární nádrže a ke křižovatce u vrby. Ostatním občanům, kteří nezvládnou sami převézt popelnici, zajistíme jejich přistavení na sběrné místo a v úterý jim budou popelnice vráceny před dům. Žádáme občany, aby nachystali popelnice před dům v pondělí do 17.00 hod. Děkujeme.

Drakiáda 30.9.2017

Datum: 21.9.2017

Obec Jamolice pořádá a zve všechny děti na "Drakiádu na hřišti". Akce se koná v sobotu 30.9.2017 od 14.00 hod. na fotbalovém hřišti. Kromě pouštění draků a opékání špekáčků bude i soutěž o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka.

Objednávka sadbových brambor

Datum: 21.9.2017

Pan Ing. Václav Novák z Jívoví nabízí ranné a poloranné sadbové brambory, rané Marabel a Campina, polorané Dominika, cena všech odrůd včetně dovozu činí 700 Kč/q. Případní zájemci si mohou do 13. října 2017 v kanceláři obecního úřadu nahlásit množství a druh odrůdy.

Nařízení ministerstva zemědělství

Datum: 20.9.2017

Ministerstvo zemědělství nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice těžbu suchých a škůdcem a suchem napadených porostů. Nařízení platí do 31. března 2018. Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů. Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření rozumí vytěžení stromů napadených hmyzími škůdci, ale i stromů poškozených (polomů), vyvrácených apod., a dále včasné provedení opatření vedoucích k účinnému zahubení podkorního hmyzu (kůrovců), který se pod kůrou napadených stromů vyvíjí. Realizaci tohoto opatření v celém rozsahu je vlastník lesa povinen zabezpečit ve stanoveném termínu buďto vlastními silami a prostředky, nebo smluvně. Celé znění nařízení Ministerstva zemědělství je zveřejněno na úřední i elektronické desce obecního úřadu.

Oznámení - kontejnery na bioodpad

Datum: 15.9.2017

Oznamujeme občanům, že od 21. září bude přistaven jeden velkoobjemový kontejnery na bioodpad v ulici "rodinné domky" u transformátoru. Po jeho naplnění bude přistavěn ještě jednou. Žádáme, abyste větší větve nařezaly, nastříhaly.

Změna termínu svozu komunálního odpadu

Datum: 11.9.2017

Firma ESKO-T s.r.o. Třebíč oznamuje, že svoz komunálního odpadu bude od úterý 26.září již každý týden.

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad

Datum: 4.9.2017

Oznamujeme občanům, že byly přemístěné kontejnery na tříděný odpad ze sběrného místa u Karlovi pivnice. Nově jsou umístěné u transformátoru v ulici v Rodinných domcích.

Napojení nemovitostí na dešťovou kanalizaci.

Datum: 4.9.2017

Žádáme majitele nemovitostí, aby upřesnili pracovníkům f. Habau napojení domu na dešťovou kanalizaci, protože některé domy mají kromě svodů ze střech, svedený odtok dešťové vody i ze dvorů přípojkou, která není zakreslená v projektové dokumentaci. Pracovníci firmy napojí stávající přípojky na novou dešťovou kanalizaci, do dešťové kanalizace nesmí být napojené žádné přepady ze septiků a jímek.

Prodej domu - nabídka

Datum: 29.8.2017

NABÍDKA NEMOVITOSTI K PRODEJI Nabízím k prodeji dům č.p. 159 v Jamolicích se souvisejícími pozemky o výměře 3973 m2. Dům potřebuje celkovou rekonstrukci nebo je pozemek po demolici domu vhodný jako stavební. Elektřina, voda, plynová přípojka a kanalizace jsou dostupné. Další informace pro zájemce na telefonním čísle +420 723 421 890. "