CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTNávrh železničního jízdního řádu 2017-2018

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  je v odkazu: http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2018/jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.

 

Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2017/2018 zaslali datovou zprávou nebo poštou, případně e-mailem, nejpozději  do pátku 14. 7. 2017  na níže uvedenou adresu:

 

-       DZ / písemně        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO

ID datové zprávy: x2pbqzq

 

-       e-mailem               VOD@kr-jihomoravsky.cz

 

 

-       kopii e-mailem      knovak@kordis-jmk.cz   za účelem urychlení toku informací.