CzechPoint

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Vaše cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTMístní poplatky 2017

Oznamujeme  občanům,  že  se  na  obecním  úřadě  vybírají  poplatky  za  svoz  komunálního  odpadu  a  poplatky  ze  psů. 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok  2017  činí:

500,- Kč   dospělá osoba

300,- Kč   dítě, student do 26 let

500,- Kč   zaplatí vlastník nemovitosti, která slouží k rekreaci a není zde nikdo hlášen k trvalému pobytu

 

Poplatek ze psů činí:

50,-  Kč a za každého dalšího 70,- Kč

 

Splatnost poplatku je do 30. června 2017. Platbu je možno rozdělit do splátek.

Poplatky  je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet číslo 

11628741/0100 , variabilní symbol uveďte číslo domu, do poznámky uveďte např. odpad+pes.