CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUzavírka obce

 Od 19.7. 2017 vstoupí  v platnost uzavírka silnice II/152  z důvodu prací na stavbě II/152 Jamolice, průtah, od uvedeného data bude rozmístěno dopravní značení uzavírky. Od 19.7.2017  bude odstraňován povrch vozovky v úseku ve směru od Dukovan po Hostinec U Martina.