CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTHlášení místního rozhlasu

MUDr. Ivo Žáček neordinuje

Datum: 19.2.2018

Pan dr. Ivo Žáček oznamuje, že v pátek 23.2.2018 nebude ordinovat. V nutných případech zastoupí dr. Zavadilová.

Oznámení-odečet stavu elektroměru

Datum: 19.2.2018

Společnost E.ON oznamuje občanům, že ve dnech 23. a 26. 2. 2018 bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, napište na lístek stav elektroměru a tento lístek zanechejte na přístupném místě, kde si jej pracovník E-ONu vyzvedne.

Pozvánka na 41. zasedání zastupitelstva obce

Datum: 19.2.2018

Oznamujeme občanům, že v pátek 23.2.2018 se koná 41. zasedání zastupitelstva obce Jamolice. Zasedání proběhne od 18.00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce i elektronicky.

Očkování proti vzteklině

Datum: 19.2.2018

Paní doktorka Khorová oznamuje, že v sobotu 3.3.2018 v době od 9.00-10.00 hod. bude před obecním úřadem očkovat psy proti vzteklině. Nezapomeňte vzít sebou očkovací průkaz psa.

výměna jodidových tablet

Datum: 14.2.2018

JE Dukovany ve spolupráci s Obcí Jamolice provádí obměnu profylaktických preparátů – jodidových tablet Výdej/výměna jodidových tablet bude probíhat od 12.2 do 28.2.2018 v pracovní době v kanceláři obecního úřadu. Žádáme občany, aby s sebou vzali staré balení tablet, zajistíme jejich likvidaci v souladu se zákonem. Vydává se jedno balení na každou osobu v domácnosti nebo na pracovišti

Místní poplatky 2018

Datum: 12.2.2018

Oznamujeme občanům, že se na obecním úřadě vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2018 činí: 500 Kč - dospělá osoba, 300 Kč - dítě, student do 26 let. Poplatek ze psů činí: 50 Kč pes a za každého dalšího 70 Kč. Splatnost poplatku je do 30. června 2018. Platbu je možno rozdělit do splátek a uhradit ji v kanceláři obecního úřadu nebo poslat převodem na účet obce.

Beseda o zvycích a obyčejích v Jamolicích

Datum: 12.2.2018

Obecní úřad Vás zve na besedu s názvem „Z lidových tradic v Jamolicích a okolí“, která se bude konat v pátek 16. 3. 2018 v 17.00 v Klubu důchodců. O zvycích a obyčejích v Jamolicích od počátků jara až do konce léta nám bude vyprávět Mgr. Jiří Mačuda z Jihomoravského muzea ve Znojmě.