CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTDůležité odkazy a kontakty

Krizové info

www.krizoveinfo.cz


Pálení klestí - nahlášení

www.firebrno.cz/paleni-klesti


Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

www.obkjedu.cz


Ochrana obyvatelstva - evakuační zavazadlo

Ochrana obyvatelstva - evakuační zavazadlo


Krizové linky

Tísňové volání - téměř celá EU 112 

Hasiči 150 
Záchranná služba 155 
Policie 158

Okolní města a obce

Moravský Krumlov

Ivančice

Portál Jihomoravského kraje


Rady pro občany - radiační havárie

 dokument - rady pro občany


Sociální oblast

 

Sociální služby v regionu Moravský Krumlov

Základní informaci o komunitním plánování sociálních služeb můžete najít v následujícím letáku a rovněž o dalších službách v našem regionu

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni se nachází v Moravském Krumlově a představuje dočasné řešení tíživé sociální situace pro zletilé matky s dětmi ve věku od 0 do 17 let věku.

 

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu.

Domov pro seniory Skalice  je domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Krizová pomoc a poradenství dětem a jejím blízkým je služba zajišťována Krizovým centrem pro děti, dospívající a rodinu SPONDEA, se sídlem v Brně a je určena dětem a mládeži v náročné až krizové situaci (týrání, domácí násilí, prožitá traumata a pod.). 

Poradna ranné péče DOREA poskytuje odbornou pomoc rodinám, ve kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením či ohroženým vývojem.

Další možností ulechčit cestování osobám ze zravotním postižením a rodinám s dětmi do tří let věku je vydávání EUROKLÍČE k zámkům, kterými jsou osazeny místa, kde je možno zajistit rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení. Euroklíč v našem regionu vydává i MÚ Moravský Krumlov.  

Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí pro Obec Jamolice

Standardy

 

 


Esko - T - svoz odpadu

 https://www.esko-t.cz/